12 જૂન

તમન્ના ”

મારે તો એ વરસાદ માં આજે પણ પલળવું છે , એ પેહલાં ની સોડમ ની સુવાસ માં મળવું છે.   સપ્તરંગો ની જેમ જીવન માં તારા , ખુશીનો હર એક રંગ બની પ્રસરવું છે .   પકડ્યો  હતો એકાંત માં તે હાથ મારો , ભર જમાને એ હાથ પકડી મારે વિહરવું છે.   છે , નથી તું મારી પાસે  છતાં પણ , મન ની સાથે  તારા રહી તારા જીવવું છે.   ઉઠ્યા છે તરંગો હવે તો  દિલ ના સમુદ્રમાં, સઘળું તુફાન હો ભલે ,પ્રેમ ના વહેણમાં તરવું છે.  
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: