12 જૂન

નજીક હોવા છતાં પણ આજે લોકો દૂર છે,એ વાત કેટલી કડવાસ બતાવે છે !
મન-મન વચ્ચેની દીવાલો જાણે અંબુજા સિમેન્ટની તાકાત બતાવે છે …

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: