15 જૂન

જીવન ઘટનાઓથી ભરેલું છે. જે ઘટનાઓનો સંબંધ આપણી સાથે હોય તેનો પ્રવેશ આપણી અંદર થાય તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ મુશ્કેલી ત્યારે આવે છે જયારે એવી કોઈ ઘટનાઓ બને કે જેનો આપણી સાથે કોઈ સંબંધ ન હોવા છતાં આપણા અંદર પ્રવેશ થાય છે. આપણે કયાંકથી પસાર થઈ રાા હોઈએ અને કોઈનાં લગ્નનું સંગીત કે સ્મશાનયાત્રાની ધૂન સંભળાય તો ભલે તેનો આપણી સાથે કોઈ સંબંધ ન હોય પરંતુ આપણું મન આ લેવાદેવા વગરની ઘટનાને આપણી અંદર ઉતારીને મુશ્કેલી પેદા કરે છે. બીજી બાજુ જે ઘટનાઓ સાથે આપણે જોડાવું જોઈએ તેને લઈને આપણું મન દરવાજા બંધ કરી દે છે. આમ, જેની સાથે જોડાવાનું છે તેનાથી કપાઈ જઈએ છીએ અને જીવનમાં એવી બાબતો સાથે સંબંધો બાંધીએ છીએ કે જે ખરેખર અસ્થાને છે. આથી આપણા મનની સમજણ, વ્યકિતગત વિચાર અને શિસ્તની જરૂર પડે છે. મન શબ્દ અને વિચારના માઘ્યમથી ગતિશીલ હોય છે અને હૃદય ભાવના અને સંવેદના સ્વરૂપે જોડાયેલું હોય છે. હૃદયની પાસે શબ્દ નથી હોતા અને મનની પાસે શબ્દનો ભંડાર હોય છે. અનિરછનીય ઘટનાઓને અંદર પ્રવેશતી અટકાવવા માટે અને યોગ્ય ઘટનાઓ સાથે જોડાવા માટે મન અને હૃદય વરચે એક પુલ રચાવો જોઈએ. આ પુલનું નામ જ ઘ્યાન છે. ઘ્યાન જેટલું વધુ હશે તેટલું જોડાણ અને અંતર પરિપકવ બનશે. આપણા શરીરનાં બંને કેન્દ્રો અદ્ભુત રીતે કામ કરે છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: