19 જૂન

પાયાની કેળવણીની મોટી ખોટ પડી છે

શિક્ષણમાં જમાનાની જરૂર મુજબ યોગ્ય પરિવર્તનો અનિવાર્ય છે, પણ ભણતરનો ભાર
હળવો કરવાના બહાને પરીક્ષા પદ્ધતિનો કચ્ચરઘાણ વાળવાથી ન તો બોજ હલકો થશે કે ન તો
શિક્ષણમાં કોઈ ક્રાંતિ આવશે.

૫-૧૦ લાખ વિદ્યાર્થીમાંથી ભણતરના ભારને કારણે ૫-૧૦ જણ જીવન ટૂંકાવે તેમાં
વાલીઓ પણ એટલા જ જવાબદાર છે. વિદ્યાર્થી ઓછા ટકાના ડરે આત્મહત્યા કરે અને પરિણામ
આવે ત્યારે તેને ૯૦ ટકા હોય ત્યારે પરીક્ષા પદ્ધતિને શું દોષ દઈશું?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: