કવિ …………

20 જૂન

સંબંધ એ રસ્તો, જેમાં કોઇ સ્પીડ-બ્રેકર નથી. સંબંધ એ સીધી લીટી, જેમાં ક્યાંય કટ નથી. સંબંધ એ નદી, જે અવીર્ત ચાલ્યાં કરે. સંબંધ એ સાગર, ઊંડા અને વિશાળ. સંબંધ એ આકાશ, જેનો કોઇ અંત નથી. સંબંધ એ સુર્ય, જે દેખાંતો ભગવાન. સંબંધ એ માં સમાન, જેના પ્રેમ સામે કોઇ નહી. સંબંધ એ કવિતા, જે કવિ …………

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: