20 જૂન
સંતા પોતાના પુત્ર માટે એક રમકડું રેલગાડી ખરીદી લાવ્યો. રમકડું આપ્યા પછી થોડીવાર પછી જ્યારે તે પુત્રના રૂમમાં ગયો તો બાળક રેલગાડી રમી રહ્યો હતો અને બોલી રહ્યો હતો – જે બેવકૂફને ઉતરવું હોય તે ઉતરી જાય, જે બેવકૂફને ચઢવુ હોય તે ચઢી જાય, રેલગાડી બે મિનિટથી વધારે નહી રોકાય. બાળકના મોઢામાંથી આવી વિચિત્ર ભાષા સાંભળીને સંતાનો પારો સાતમા આસમાને… પહોંચી ગયો. તેને બાળકના કાન નીચે બે તમાચા માર્યા અને આગળથી આવી ભાષા ન બોલવાની ચેતાવણી આપી. પછી કહ્યુ – હુ બજાર જઉ છુ, બે કલાકમાં પાછો આવીશ, ત્યાં સુધી તુ ફક્ત અભ્યાસ કર સમજ્યો. બે કલાક પછી જ્યારે સંતા પરત આવ્યો તો તેણે જોયુ કે તેનો પુત્ર વાંચી રહ્યો હતો. તેનુ દિલ પીગળી ગયુ અને તેણે ફરી બાળકને રેલગાડી રમવાની મંજૂરી આપી. તેણે જોયુ કે તેનો બાળક હવે બોલી રહ્યો હતો – જે બેવકૂફને ઉતરવુ હોય તે ઉતરી જાય, જે બેવકૂફને ચઢવુ હોય તે ચઢી જાય. ગાડી પહેલા જ એક બેવકૂફને કારણે બે કલાક મોડી પડી છે
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: