21 જૂન
પિતાની કઠોરતામાં છુપાયેલા સ્નેહને સમજો
મેનેજમેન્ટ ફંડા એન. રઘુરામન
એક યુવક સ્નાતકનો અભ્યાસ પૂરો
કરવાની તૈયારીમાં હતો ત્યારે તેને એક કાર ગમી ગઈ. તેણે પિતા પાસે તેની માગ કરી. જે
દિવસે તેનો સ્નાતકનો અભ્યાસ પૂરો થયો ત્યારે પિતા તેને ભેટયા અને એક ગિફટ બોકસ
આપ્યું. તેમાં એક બાઇબલ હતું. ગુસ્સામાં તેણે પિતાને કાું કે, તે બાઇબલને ઘરમાં જ
મૂકીને જતો રાો. અનેક વર્ષ વીતી ગયા બાદ તે છોકરો સફળ વ્યવસાયી બની ગયો. એક દિવસ
તેને અહેસાસ થયો કે, તેના પિતાને મળવા જવું જોઈએ, ત્યાં જ તેને એક ટેલિગ્રામ મળ્યો.
જેમાં તેના પિતાના નિધનનો શોકસંદેશ હતો. તેમાં એવું પણ કાું હતું કે, તેમણે પોતાની
તમામ મિલકત તેના નામે કરી દીધી છે. તે ઘરે પોતાના પિતાના જરૂરી કાગળને જોતો હતો
ત્યારે તેને ત્યાં બાઇબલ જોવા મળ્યું. તેણે સજળ આંખોએ બાઇબલ ખોલ્યું અને તેનાં
પાનાં ફેરવવા લાગ્યો. તે સાથે જ બાઇબલની પાછળની તરફ કવરમાં મૂકેલી ચાવી પડી ગઈ. તે
ચાવી પર લટકતા ટેગમાં ડીલરનું નામ લખેલું હતું, જેના શો રૂમમાં તેને કોલેજના
દિવસોમાં કાર પસંદ આવી હતી.
ફંડા એ છે કે, હું જેટલા પિતાઓને ઓળખું છું તે
દરેક પોતપોતાનાં બાળકોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, પરંતુ તેમને તેનો અહેસાસ કરાવતાં નથી
આવડતું. આ સ્થિતિમાં એ જવાબદારી બંને પેઢીની છે કે, તે એકબીજાને સમજે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: