21 જૂન

જીવનમાં તમે જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના આ
ત્રણેયમાંથી કોઈપણ માર્ગ પસંદ કરો, મુશ્કેલીઓ તમામ માર્ગે આવશે. પરંતુ મહત્ત્વની
વાત એ છે કે, દરેક મુશ્કેલી પોતાની સાથે એક સમાધાનને લઈને આવે છે. સમાધાન શોધવાની
એક ¼ષ્ટિ હોવી જોઈએ. આપણી ¼ષ્ટિ મુશ્કેલી પર હોય છે, તેની સાથે આવતા સમાધાન પર
નહીં. શ્રીરામચરિતમાનસના સુંદરકાંડમાં હનુમાનજી જયારે લંકા તરફ ઊડયા ત્યારે સુરસાએ
તેમને ખાવાની વાત કહી. પહેલાં તો હનુમાનજીએ તેને વિનંતી કરી. આ વિનમ્રતાનો અર્થ એવો
થાય છે કે, શાંત ચિત્તે, ગુસ્સામાં આવ્યા વગર સમસ્યાને સમજવી. જયારે સુરસા માની
નહીં ત્યારે તેમણે પોતાના મુખને ફેલાવ્યું. તેમણે યોજનભર(ચાર કોસ) સુધી મોઢું
ફેલાવ્યું. ત્યારે હનુમાનજીએ પોતાના શરીરને તેનાથી બમણું કર્યું. સુરસાએ સોળ યોજન
સુધી પોતાનુ મોઢું ફેલાવ્યું તો હનુમાનજી તરત જ બત્રીસ યોજનના થઈ ગયા. એટલે કે,
સુરસા મોટી થઈ તો હનુમાનજી પણ મોટા થયા. હનુમાનજીએ વિચાર્યું કે કયારેક હું મોટો તો
કયારેક એ મોટી, આ ચક્કરમાં તો કોઈ પણ મોટું બની શકશે નહીં. દુનિયામાં જો મોટું થવું
હોય તો પહેલાં નાના બનવું જોઈએ. નાના બનવું એટલે વિનમ્ર થવું. દુનિયાને વિનમ્રતાથી
જ જીતી શકાય છે. આથી હનુમાનજી નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને સુરસાના મુખમાંથી બહાર આવી
ગયા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: