26 જૂન
રામરાજ્યના આદર્શનું બાપુના સ્વપ્નને મિટાવી દીધું છે
પ્રજાની આશા ને અરમાનોના  સ્વપ્નને  જલાવી દીધું છે
પ્રજાના પૈસે બંગલામાં માલિકીપણું  પોતે લખાવી દીધું છે
પક્ષના નામે જમીનને બંગલા લઇ બધું  પચાવી દીધું છે
મફત રહેવાનું  જમવાનું  બીલ નહી એવું કરાવી દીધું છે
નોકર રસોઈયા અંગરક્ષક મફતમાં એવું ભણાવી દીધું છે
કેન્ટીનમાં પચીસની ડીશ મળે બસોનું ભથ્થું સેરવી લીધું છે
ફોન બીલ સરકાર ભરે છતાં રોકડું નાણું મેળવી લીધું છે
હજુ તો માગો વધતી જાય જમાઈ પદ ગણાવી  દીધું છે
દલા તરવાડીની વાડી સમજી બેઠા બાપીકું જણાવી  દીધું છે
જાગશે પ્રજા વશરામ ભુવાના ડંડા પડશે એ  ક્હાવી દીધું છે
ચેતી જાવ સમજી જાવ શાનમાં અમે દિવાલે લખાવી દીધું
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: