27 જૂન

આભ પડે કે ધરતી હલે
હર હાલમેં ખુશ :smile:

સ્વજન મળે કે વિખુટા પડે
હર હાલમેં ખુશ :smile:

સુખ આવે કે વિપત્તિ હોય
હર હાલમેં ખુશ :smile:

મેળો મળે કે હોય સુનકાર
હર હાલમેં ખુશ :smile:

લોકો નીંદે કે કરે વખાણ
હર હાલમેં ખુશ :smile:

મૃત્યું મળે કે મળે જીવન
હર હાલમેં ખુશ :smile:

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: