27 જૂન

અહીં સેતુ કરાવ્યા પાર મેં દરિયા પાર;
ગુજરાતી હું છું… મને ફૂલો જેટલો પરસેવાથી પ્યાર;
ગુજરાતી હું છું.. મારી રગરગમાં કરુણા, સેવા, સહકાર;
ગુજરાતી હું છું… હર આફત સામે ઊભો બની પડકાર;
ગુજરાતી હું છું..
જય જય જય જય ગરવી ગુજરાત મારા દિલમાં ધડકે ગુજરાત

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: