28 જૂન

સમય પણ અજીબ પરિક્ષા કરે છે
એક ને  દર્દ આપિ બિજા નિ રક્ષા કરે છે
હ્રદય નિ જિદ તો જુવો
જીંદગિ મા જે નથિ મળવાનુ તેનિ જ પ્રતિક્ષા કરે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: