2 જુલાઈ
વહેલી સવારમાં બારી-એ થી ડોકાતો મારી ચાદર પર ચિતરામણ કરતો..   અગાસી માં આવી ને મારા કપડા ને સુકવતો પાપડ. ફરફર સાથે કુદમકુદી  કરતો   ઘણી વાર કહ્યું કે થા જરા કુમળો.. મારી આ વાતે ગુસ્સે થઇ વધારે તપતો.. વાહનો ની વચ્ચે ઠંડા પવન માં ય સૌને હંફાવતો..   આખી બપોર …દરિયા કીનારે રેતી ને પણ સુકી ભટ્ટી બનાવતો.. રસ્તા પર પગ ફેલાવી ને આરામ થી સુઈ રેહતો..   આપી ફૂલો ને રંગ હળવેક થી છુપાય જતો.. અમુક વાર શોધું તોય ના જડતો, મારો એ ‘તડકો’   આકશે જ્યાં મીટ માંડું.. ત્યાં તો વાદળો સાથે સંતા કૂકડી રમતો વરસાદ મોકલી મને મનાવતો એ મારો ‘તડકો’
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: