7 જુલાઈ

એક સીમા સુધી તમે આ જ્વાળામુખી પર બેઠા રહી શકશો પરંતુ કોઈને કોઈ દિવસે તો
વિસ્ફોટ થશે જ. બન્ને ખરતનાક છે. ક્રોધના રૂપાંતરનો કીમિયો જ ક્રોધની  ઊર્જાને
હકારાત્મક કાર્યમાં જોડી થઈ શકે છે. ક્રોધ જાગે ત્યારે થોડું નાચી  લો. ક્રોધ જાગે
ત્યારે નાચવાનો પ્રયોગ કરી તો જુઓ. ક્રોધ જાગે ત્યારે  ક્રોધભર્યું ગીત ગાઈ
જુઓ.

ક્રોધ જાગે ત્યારે ચાલવા નીકળી પડો. ક્રોધ જાગે ત્યારે કોઈ શારીરિક-માનસિક
કામમાં ગુંથાઈ જાવ.એમને એમ ન બેસો, કેમકે જે ઊર્જા પેદા થઈ છે એનો ઉપયોગ  કરવાનો
છે. તમે થોડી વારમાં જ અનુભવશો કે એક સૂત્ર મળી ગયું છે, એક ચાવી  મળી ગઈ છે કે
જીવનના બધા નિષેધાત્મક-નકારાત્મક ભાવનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.  રસ્તામાંના પથ્થરોનો પણ
બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ પગથિયાં તરીકે ઉપયોગ કરી લે છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: