8 જુલાઈ

*વિરોધીઓથી અને વિવાદોથી ગભરાવું નહિ. એમનો સામનો પણ પોતાનું ગૌરવ જળવાય તે રીતે કરવાની રીત.

*જાહેરમાં સંયમ પૂર્વકનું વર્તન.

આ યાદી હજી લાંબી થઈ શકે તેમ છે.

ને  બચ્ચનમાં કેટલીક નબળાઈઓ પણ હશે. પરંતુ એમની ખૂબીઓની સામે એમની મર્યાદાઓ ઝાંખી  પડી જાય છે.

મિત્રો, બ્લોગલેખન માટે પણ  અમિતાભ  બચ્ચન ઉદાહરણરૂપ છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: