12 જુલાઈ

આપણે આટલા વિશાળ પ્રમાણમાં કાયદાઓની જરૂર જ નથી. સનાતન સત્ય એ છે કે, કાયદાઓ ઘડવાથી અથવા તેમના ભંગ માટે ગમે તેટલી કડક સજાની જોગવાઈ કરવાથી પણ મનુષ્યની પ્રકૃતિ બદલાતી નથી. મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, પોતાની ઇચ્છાની પરિપૂર્તિ માટે વર્તે છે અને તેમાં કાયદો આડે આવે તો તેને આતરીને પોતાની ઇચ્છા પૂરી કરવામાં અથવા તેનો ભંગ કરવામાં પણ તે કશું ખોટું જોતો નથી. આ  સત્યને સમજી લઈને આપણે સરકાર દ્વારા ઘડાતા અને અમલી બનાવાતા કાયદાની યોગ્યયોગ્યતા અને કોઈ પણ સમસ્યાના ઉકેલ માટે તે ખરેખર પૂરા અર્થમાં કારગત નીવડી શકે તેમ છે કે નહીં તેના પર વિચાર કરવાની જરૂર છે અને તેના કરતાં પણ પહેલાં આપણી ટોળકીવાદી કે સમૂહવાદી માનસિકતાને ત્યાગીને વ્યક્તિવાદી વિચારસરણી અપનાવવાની જરૂર છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: