13 જુલાઈ

કહી કહીને થાકી કે કારણ વગર કોમ્પ્યુટર સામે બેસવાનું બંધ કરો. પણ મારું તો આ ઘરમાં સાંભળે છે જ કોણ? સાચું કહું છું – અતુલને હું વારંવાર કહેતી કે જરૂર પુરતું, કામ પુરતું કોમ્પ્ય઼ુટર સામે બેસાય. બ્લોગ કોકના હોય પણ આંખો તો આપણી હોય કે નહિં? ધરાર – ધરાર મારું ન સાંભળ્યું અને સતત કોમ્પ્ય઼ુટર સામે બેસી રહ્યાં અને છેવટે ચશ્મા આવીને જ રહ્યાં.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: