006.

6 જુલાઈ

સાંભ્ળાયાનો સંતાપ અને દીઠાનું ઝેર સાંભળવાથી અને નજરે જોવાથી દુઃખ થાય છે

સાંભળીએ જનનું અને કરીએ મનનું બધાંની વાત સાંભળવી પણ આપણઆ મનને ઠીક લાગે તે જ કરવું

સાંકડા કપાળમાં સોળ ભમરા ગરીબનું નસીબ ગરીબ

સાંબેલું બજાવે તો હુ જાણું કે તું શાણો છે કલાની કદર ન કરવી

સિંહ પાંજરે પડ્યો ગરીબ ગુલામી દુઃખકર છે

સિંહ મરે પણ ઘાસ નહિ ખાય ટેકીલા માણસો પોતાની ટેક પોતાનો સ્વભાવ ક્યારેય છોડતા નથી

સીદીભાઇનો ડાબો કાન કામ કરવાની સહેલી રીત પડતી મૂકી અઘરી રીત લેવી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: